# کردستان

چئشتی مجئور (به فارسی: در هم و بر هم)، متفاوت و از همه جا

  نمایی دیگر از روستا (ئه م وئنه جوانه له پشت کئوی گه ررک گیراوه)   تصویری زیبا از همسایه غربی روستا (دگاگا)   گوشه ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 164 بازدید