زستانی سپی تا به هاری شینی مازی بن....
ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٤   کلمات کلیدی: ماضی بن ،طبیعت ماضی بن ،سروشتی مازی بن ،روستاهای مریوان و سرواباد

پئشکه شه به هه مو ئه و هاورئیانه ی که هه موو کاتئک له گه لمانن ...