بیره وه ری
ساعت ٤:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۸   کلمات کلیدی: خاطره ،ماضی بن ،مدرسه 17 شهریور

ئه م وئنه که ده ی بینن نامه یئکه له لایه ن قوتابیئکی سه ره تایی گونده که مان بو ماموستاکه یه تی، ئه م نوسراوه هه ستئکی پاک وه جوانی قوتابیئکی مازیبنی پیشان ئه دات، هیوادارم به دلتان بئت.

سپاس بو کاک به ها شه ریفی بو ناردنی ئه م وئنه.