پئ زانین وه ده س خوشی
ساعت ٤:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۸   کلمات کلیدی: ماضی بن ،روستاهای مریوان و سرواباد

وئنه وه وتار وه رگرتن له هه ر شوئن و مالپه رئک ده بئ به نووسینی ناوی سه رچاوه که وه کوتایی پئ بئت، ئه م مالپه ری ئیمه یچه هه ندئ له ئازیزان هاتوون وه دووای ئه وه ی که له وئنه و وتاری ئه م مالپه ره که لکیان وه ر گرتوه، ئاماژه یان به سه رچاوه که، که ئه م مالپه ره بئت، کردوه!!! ده س خوشیان لئ ده که ین بو ئه وه یی که ئه م کاره یان ئه بئ به هوی ئه وه یی که مالپه ره که ی ئیمه باشتر بناسرئت و هه ر وه ها گونده که مان مازی بن!!!

ئه م چه ندانه لینکه که دامناوه بوتان هه ندئ له و ئازیزانه ن که ئیمه یان سه ر به رز کردوه!!!

http://sarvabad20.blogfa.com/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%86

 

http://hawramanat.ir/?q=node/1633